Dubravos rezervatinė apyrubė

Usage in Maps: Sėklalapis

Senas, virš 50 metų nepjautas natūralus miškas